วิสัยทัศน์
ราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย)
พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ทั้ง4 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู)
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  3. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน
 
   
 
     
   

พบ อุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก หน่วยกู้ชีพ 1669

หรือ 0-3537-5908
ฟรี บริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทีมกู้ชีพ เครื่องช่วยชีวิตออกไปรับถึงที่

0-3537-5908

นายกฤษดา ทิพย์รัตน์
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย
 
 
 

   ข้อมูลทั่วไป
ขอเชิญเจ้าหน้าที โรงพยาบาลบางซ้ายทุกท่านร่วมกิจกรรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น
ระบบสนับสนุนการทำงาน Online
ทำเนียบผู้อำนวยการ

ระบบงานสนับสนุนการทำงาน Online

ระบบส่งธุรกรรม โปรแกรม CSMBS 
ข้อมูลทั่วไปอำเภอบางซ้าย คลังข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ KM หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ DMSIC
คปสอ.บางซ้าย ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองสิทธ(เครื่องที่1/เครื่องที่2/เครื่องที่4)  ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
บุคคลากร ระบบรับ-ส่งข้อมูล สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับ-ส่งการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ E-Claim
 งานแพทย์แผนไทย Web กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อมูลผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติด
งานศูนย์ข้อมูลและสิทธิประโยชน บทเรียน Electronic การให้รหัสโรค ICD-10 ระบบส่งแบบคำขอเบิก โปรแกรม CSCD
  รวม Link กระทรวงสาธารณสุข ระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(5 ม.ค.62) ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านทุจริตโรงพยาบาลบางซ้าย ปีงบประมาณ 2562 (16 ม.ค.62)
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน) (24 ส.ค.61) แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินบำรุง) (15 ม.ค.61)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(5 พ.ย.61) สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกาย 2561(6 ธ.ค.61)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562( 5 ม.ค.62) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง

 

 

ภาพกิจกรรม

ซ้อมแผนไฟไหม้ ปี 61

24 สิงหาคม 2561

 

 

ส่งข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ Webmaster : bangsay@gmail.com

โรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-375908