ฝ่่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562productivity


ปีงบประมาณ 2561

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง

ข้อมูลอัตรากำลัง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล1. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม 2561 DOWNLOAD 
2. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 DOWNLOAD 
3. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2561
 DOWNLOAD 
4. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2562
 DOWNLOAD 
5. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 DOWNLOAD 
6. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน มีนาคม 2562 DOWNLOAD 
7. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน เมษายน 2562 DOWNLOAD 
8. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม 2562 DOWNLOAD 
9. ข้อมูลบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2562
 DOWNLOAD 


254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

Copyright klaenghospital  © 2018. All Rights Reserved.