เกี่ยวกับโรงพยาบาล
 
 
นายแพทย์สานนท์   สังข์ภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง
 
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลแกลง
ประวัติอำเภอแกลง
แผนที่อำเภอแกลง
แผนที่จังหวัดระยอง
ขอบเขตการปกครอง
วัดและโรงเรียน อำเภอแกลง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
วีดีโอแนะนำจุดภายใน
การจัดการความรู้ (KM)
ชมรมจริยธรรม ร.พ.แกลง
 
 
 
ข่าวสารบ้านเมืองทั่วไป
 
ข่าวสารทั่วไป
คลิปเด็ดๆ
ข่าวเด่น
วาไรตี้
แม่และเด็ก
สุขภาพคุณผู้หญิง
สุขภาพคุณผู้ชาย
 
ข่าวสด
ดูทีวีออนไลน์สดๆ ช่อง 25 ช่อง สดๆ
 
 

 
ประวัติอำเภอแกลง


 ประวัติความเป็นมา  

อำเภอแกลง หรือสามย่าน เดิมสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา ชื่อ “เมืองแกลง” ตั้งอยู่บริเวณแหลมยาง ตำบลปากน้ำประแส อยู่ในความปกครองของมณฑลจันทบุรี เนื่องจากเป็นหัวเมืองสำคัญชายทะเลภาคตะวันออก มีกองทหารเรือตั้งประจำ ต่อมามีการย้ายกองทหารไปตั้งที่อื่น ทางราชการจึงได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลทางเกวียน
พ.ศ. ๒๔๕๑ ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินยุบเมืองแกลง เป็น อำเภอแกลง
พ.ศ. ๒๔๕๓ ย้ายอำเภอแกลงจากบ้านโพธิ์ทอง มาตั้งอยู่บ้านสามย่าน ตำบลทางเกวียน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านสามย่านมาตั้งที่ทำการแห่งใหม่ที่หมู่ ๑๐ ตำบลทางเกวียน จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากภาคเอกชน ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ ๔๗ กิโลเมตร
อำเภอแกลง ถือเป็นอำเภอชั้นหนึ่ง (ตามหลักการจัดลำดับชั้นอำเภอ กรมการปกครอง) เดิมมีเส้นทางคมนาคมสายถนนสุขุมวิท จากกรุงเทพ-ชลบุรี-สัตหีบ-ระยอง-อำเภอแกลง ระยะทาง ๒๘๐ กิโลเมตร ต่อมาโครงการพัฒนาภาคตะวันออกได้สร้างเส้นทางสายใหม่จาก ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง คงเหลือระยะทางจาก กรุงเทพ-อำเภอแกลง เพียง ๑๗๐ กิโลเมตร จากการที่เป็นจุดเชื่อมสายใหม่ไปสู่เมืองสำคัญทางภาคตะวันออก คือ ระยอง-จันทบุรี-ตราด ทำให้อำเภอแกลงเป็นหัวเมืองที่สำคัญ  
ปัจจุบันอำเภอแกลงมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยป่าไม้เศรษฐกิจ เช่น สวนยางพารา และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน และอีกส่วนเป็นที่ราบชายทะเล จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย            โดยมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ่าวไข่ มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแม่น้ำประแส เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ได้แก่ วัดสาร  นารถ ธรรมมาราม วัดแหลมสน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นต้น มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี มีการผสมผสานการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม (ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ ไม้ยางพารา) และภาคการท่องเที่ยวอย่างลงตัวและเกื้อกูลกัน ดังคำขวัญที่ว่า “แหลมแม่พิมพ์สวยหรู สุนทรภู่ครูกวี ประเพณีผ้าป่ากลางน้ำ อุตสาหกรรมยางพารา กะปิน้ำปลาขึ้นชื่อ เลื่องลือผลไม้”

  หน้าหาด เกาะมันนอก

 

  phapa01

  rubber

 

 

แหลมแม่พิมพ์
สวยหรู

สุนทรภู่ครูกวี ประเพณีผ้าป่า
กลางน้ำ
อุตสาหกรรม
ยางพารา
กะปิน้ำปลา
ขึ้นชื่อ
เลื่องลือผลไม้

              ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยผลไม้นานาชนิด และบางชนิดได้ชื่อว่ามีรสชาติดีอร่อยที่สุด ซึ่งได้แก่ ทุเรียน และสับปะรด สำหรับผลไม้ ๕ ลำดับแรก ที่ทำรายได้สูงสุดให้อำเภอแกลง ได้แก่ ทุเรียน  มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อำเภอแกลงจึง ได้จัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ในช่วงฤดูผลไม้ออกผลประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ระยะเวลาที่จัดประมาณ ๑๐ วัน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนรถผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลไม้ การแข่งขันรับประทานผลไม้ ประกวดตำส้มตำจากผลไม้  เนื่องจากผลไม้ของอำเภอแกลง มีรสชาติเป็นที่นิยมชมชอบรับประทานของคนต่างจังหวัดและต่างประเทศ 

ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
๑. ที่ตั้ง  ขนาด และอาณาเขต
๑) ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ ๗๘๘.๔๖ ตารางกิโลเมตร
๒) อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา
ทิศใต้              ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอเมืองระยอง

  

 


โรงพยาบาลแกลง 254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทร 038-677533-40 winay webmaster