เกี่ยวกับโรงพยาบาล
 
 
นายแพทย์สานนท์   สังข์ภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง
 
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลแกลง
ประวัติอำเภอแกลง
แผนที่อำเภอแกลง
แผนที่จังหวัดระยอง
ขอบเขตการปกครอง
วัดและโรงเรียน อำเภอแกลง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
วีดีโอแนะนำจุดภายใน
การจัดการความรู้ (KM)
ชมรมจริยธรรม ร.พ.แกลง
 
 
 
ข่าวสารบ้านเมืองทั่วไป
 
ข่าวสารทั่วไป
คลิปเด็ดๆ
ข่าวเด่น
วาไรตี้
แม่และเด็ก
สุขภาพคุณผู้หญิง
สุขภาพคุณผู้ชาย
 
ข่าวสด
ดูทีวีออนไลน์สดๆ ช่อง 25 ช่อง สดๆ
 
 

 
เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลแกลง
ผู้อำนวยการ 222 รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ 201 รอง ผอ.ฝ่าย บริหาร 202
           
ตึกอุบัติเหตุ   ตึกอุบัคิเหตุ ชั้น 4   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 181,182
ประชาสัมพันธ์ 100,200 สารสนเทศ 143 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 180
OPD              112,113, 114,248 ช่างคอม 144 ห้องสมุด 206
ER 110,111 ห้องประชุมใหญ่ 140 งานบ่อบำบัด 218
ห้องบัตร 117,118 ห้องประชุมเล็ก 141 ศูนย์เครื่องเมือแพทย์ 219
ห้องยานอก 107,108 ตึกอำนวยการ   งาน IC  
ห้องยาใน 106 สำนักงานแพทย์ fax 247 233 บ้านพักพยาบาล  
ห้องการเงิน 115 ห้อง พรส. 208 หอพักพยาบาล ชั้น 1 501
ห้องให้คำปรึกษา 109 ธุรการ -บุคคล 202,203 หอพักพยาบาล ชั้น 2 502
ห้องตรวจ 1 161 การเงิน 204 หอพักพยาบาล ชั้น 3 503
ห้องตรวจ 2 162 Fax ธุรการ 530 บ้านพัก 505
ห้องตรวจ 3 163 ตึก5ชั้น 114 เตียง      
ห้องตรวจ 4 164 สูติ - นรีเวช 311,312    
ห้องตรวจ 5 165 อายรุกรรมชาย 313,314    
ห้องตรวจ 6 166 อายุรกรรมหญิง 315,316    
ห้องตรวจ 7 167        
ห้องตรวจ 8 168 ทารกแรกเกิด 308    
ห้องตรวจกระดูก 168 Day care 307    
ห้องพักแพทย์ ER 103 ห้องผ่าตัด 303,304    
ศูนย์เปล 104 ห้องคลอด 305    
ห้องตรวจตา 171 กุมาร 306    
ห้องใส่เฝือก 102 สงฆ์ 1 301    
ห้อง Pallitive Care 173 สงฆ์ 2 302    
ห้อง ARV 174,175 พัสดุ 210,211    
ห้องตรวจ CKD 105 โรงครัว 404    
ห้องฝากครรภ์ วัคซีนเด็ก 172 โรงช่าง 220    
ตึกอุบัติเหตุชั้น 2   โรงซัก 402    
ห้องศูนย์ประกัน 128,129,130 ซัพพลาย 407    
Fax ศูนย์ประกัน 134 ศูนย์สะอาด 204    
X-ray 121,122 คลังยาบน 405,406    
ห้องอัลตราซาวด์ 133 คลังยาล่าง 403    
ห้อง CT 131 ป้อมยาม 212    
ห้องทันตกรรม 126,127 ร้านค้าสวัสดิการ 215    
Lab 123,124,125 ห้อง พขร. 214    
ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 3   ห้องเก็บศพ 116    
ห้องไตเทียม 137 แผนไทย 176    
ห้อง ICU 135 กายภาพ 177    
ห้องประชุมมูลนิธิ HA 132 ต่างด้าว 177    
ห้องฝ่ายการพยาบาล 138 ห้องประชุมตึกอำนวยการ 178    
         
       
       
 


โรงพยาบาลแกลง 254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทร 038-677533-40 winay webmaster