เกี่ยวกับโรงพยาบาล
 
 
นายแพทย์สานนท์   สังข์ภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง
 
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลแกลง
ประวัติอำเภอแกลง
แผนที่อำเภอแกลง
แผนที่จังหวัดระยอง
ขอบเขตการปกครอง
วัดและโรงเรียน อำเภอแกลง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
วีดีโอแนะนำจุดภายใน
การจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
ข่าวสารบ้านเมืองทั่วไป
 
ข่าวสารทั่วไป
คลิปเด็ดๆ
ข่าวเด่น
วาไรตี้
แม่และเด็ก
สุขภาพคุณผู้หญิง
สุขภาพคุณผู้ชาย
 
ข่าวสด
ดูทีวีออนไลน์ช่อง 3
 
 

 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ประชาสัมพันธ์ 100/200 ห้องยา OPD 107,108 บ้านพักหัวหน้าบริหาร 506
OPD Counter 171,104 ห้องยา IPD 273 บ้านพักทันตแพทย์ 507
ห้องบัตร 117.251 คลังพัสดุ 234 บ้านพักพยาบาล 507
OPD ห้องตรวจ 1  161 ไอซี IC 135 บ้านพักนักศึกษาพยาบาล 516,519
OPD ห้องตรวจ 2  162 ห้องสมุด 118 ป้อมยามหน้า 191
OPD ห้องตรวจ 3  163 ห้องไอที IT 134 ป้อมยามหลัง 401
OPD ห้องตรวจ 4  164 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 228    
OPD ห้องตรวจ 5  165 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 141    
OPD ห้องตรวจ 6 166 ห้องต่างด่าว 229    
OPD ห้องตรวจ 8 102 กายภาพ 207    
OPD ห้องตรวจ 9 221 แผนไทย 206    
OPD Ortho 111 ช่างคอม 223    
OPD Eye 261 กลุ่มงานเวช 213,213    
OPD DM 270 งานยุทธฯ 268    
OPD ANC 272 พนักงานขับรถ 406    
OPD ARV 230,231 ร้านค้าสวัสดิการ 115    
ทันตกรรม 125,126 ศูนย์สะอาด 135    
X-ray 122,260 ห้องเก็บศพ 116    
ct scan 131 โรงช่าง 269    
อัลตรา ซาวด์ 122 โรงครัว 404    
lab 123,124,136 โรงซัก 402    
ห้องพักแพทย์ ER 233 Supply 407    
ห้องบัตร 117,251 ตัดเย็บ 209    
ศูนย์เปล 307 คลังยาชั้นบน 232,405    
ไอชียู ICU 258 คลังยาชั้นล่าง 230    
ward สงฆ์ 1 301 อาชีวเวชกรรม 208    
ward สงฆ์ 2 302 สำนักงานแพทย์ 444    
ward med ชาย 277,278 บริหาร 510    
ward med หญิง 279,280 บริหาร fax 530    
ward สูติฯ 275,276 ห้องผู้อำนวยการ 222    
ward เด็ก 262 หอพักพยาบาลชั้น 1 501    
OR 263,304 หอพักพยาบาลชั้น 2 502    
LR 305 หอพักพยาบาลชั้น 3 503    
Nursery 252 ฟลตพยาบาล 522    
Daycare 303 บ้านพักแพทย์สมบูรณ์ 504    
ศูนย์โรคไต 137 บ้านพักแพทย์สมนึก 521    
ฝ่ายการพยาบาล 138 บ้านพักแพทย์สมพงษ์ 523    
Counselling 218 บ้านพักแพทย์นิภา 525    
ศูนย์ประกัน 105,265,271 บ้านพักแพทย์ประภาส 526    
ศูนย์ประกัน FAX 333 บ้านพักแพทย์นุชจรีย์ 527    
พรบ. 105 บ้านพักแพทย์วรพงษ์ 555  
การเงิน 204 บ้านพักเภสัชสุจิตรตรา 524
ห้องเก็บเงิน 257 บ้านพักนงนารถ 512
 

โรงพยาบาลแกลง 254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทร 038-677533-40 winay webmaster