โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
สถานีข่าวสารณสุข
ข่าวภายใน
พบเห็นสตรี/เด็กถูกล่วงละเมิด และสิ่งที่เป็นภัยไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง 1300
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ ให้ รพ.โกสุมพิสัยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆท่านสามารถแจ้งรายละเอียดและติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 043-761330
....:::...:::...::::::..UPDATE ON 08/02/2560::::.......:::....:::::.....ปรับปรุงเมื่อวันที่  11/08/2552.....:::::::....::...:::::::......
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานภายในโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
// ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
// กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
// กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
งานบริการส่งเสริมชุมชน
คลินิคคนพิการและงานกายภาพ
// งานบริการสารสนเทศ
// ชมรมผู้สูงอายุ หัวขวาง
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย รับ HA,HPH ที่เมืองทองธานี 10 มีนาคม 2552
วัน อสม แห่งชาติ 20 มีนาคม 2552
เทศกาลมหาสงกรานต์ ณ.อำเภอโกสุมพิสัย
...EMS 1669 สายด่วนฉุกเฉินโทร 1669!!..
KOSUM
WEBBOARD
(c) Copy right by ITS-Kosumpisai Hospital 2009-2010 Tel.043-761330-139
...:::..::..:..วรสาร โรงพยาบาลโกสุมพิสัย !!!...:::...:::...
...:::......:::::..::.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย !!!:::...:::::.....
256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
 
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 
รายงานผลการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
(ประกาศวันที่ 20/02/2560)
รายงานแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2560