โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานภายใน ร.พ.
งานบริการส่งเสริมชุมชน
 
...:::..::..:..วรสาร โรงพยาบาลโกสุมพิสัย !!!...:::...:::...
...:::......:::::..::.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย !!!:::...:::::.....
256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100
KOSUM CUP
DATACENTER
ช่องทาง
 
สอบถามปัญหาด้านสุขภาพ
และการบริการอื่นๆ
ระบบรายงานเช็คของคู่ค้าโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดมหาสารคาม
ประมวลภาพกิจกรรม | โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
 
ข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง
คู่มือผู้มารับบริการ ร.พ.
ประกาศสอบเข้ารับราชการ
สายด่วน...โทร.086-3989563
 
ระบบเบิกวัสดุออนไลน์
เครือข่ายสุขภาพโกสุมพิสัย
นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธีเฉพาะเจาะจง)
แบบบันทึกข้อมูล
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ระบบ
แจ้งผลฝากครรภ์
จองคิวรับบริการ
พบเห็นสตรี/เด็กถูกล่วงละเมิด และสิ่งที่เป็นภัยไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง 1300
EMS 1669 สายด่วนฉุกเฉินโทร 1669!!
ANC_KOSUM
โปแกรมคำนวณตรารางนัด
กิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน"
ระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ