VERSION 2
ใกล้ปิด บริการ
ระบบเบิกวัสดุออนไลน์เครือข่ายสุขภาพโกสุมพิสัย
VERSION 3
เริ่มบริการ 06-11-2562
ท่านสามารถ Load App ชื่อ ksop ใน Googleplay Store
เพื่อทำการเช็ค รายการ,จองรายการ ผ่านมือถือได้แล้ววันนี้
Plus
หรือสแกน QR Code นี้เพื่อโหลดแอป
ksop