จองคิวแผนไทย
จองคิวทันตกรรม
จองคิวตรวจสุขภาพประจำปี
Book a queue for a Dental
Book a queue for annual health check-up.
ยินดีต้อนรับสู่ระบบจองคิวรับบริการล่วงหน้า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ... Welcome to the advance reservation queue system, Kosum Phisai Hospital. Mahasarakham province.....
Book a queue for a traditional Thai massage.
..::.. บริการ         ที่ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ..:::..
ดีดี
จองคิวกายภาพบำบัด
Book a queue for physical therapy.
(ยังไม่เปิดให้บริการ)
โทร.081-0303762
โทร.043-761330 ต่อ 107
โทร.063-8964289
V.1.4.21052019/IT-S KSHP