หน้าแรกโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
ปรัชญาโรงพยาบาล
การบริการ
สถิติที่น่าสนใจ
สุขภาพดี ดี
สมุดเยี่ยม
Down Load
ทีมงาน
Webboard
แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ประกันสังคม
บทความวิชาการ
กลุ่มงาน / ผ่าย
Link ที่อื่นๆ

โรงพยาบาลลพบุรี
เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์(036)621537- 45
การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก Avian Influenza
(Bird Flu)

กรมควบคุมโรค
โทร 02-590-3333
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 06/20/2005 18:00:29

 

 • มาตรการป้องกัน ควบคุม การระบาดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
 • คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่ใช้ป้องกันการแพร่เชื้อโรค SARS
 • เว็บบอร์ด ,คำถามที่พบบ่อย
 • Unit Cost โรงพยาบาลลพบุรี พฤษภาคม 2547 - สิงหาคม 2547

  กระทรวง ทบวง สำนักงาน...
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  ทบวงมหาวิทยาลัย
  หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลศูนย์
  โรงพยาบาลทั่วไป
  หนังสือพิมพ์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ฐานเศรษฐกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  ไทยโพสต์
  The Nation
  Bangkok Post
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  สยามกีฬา
  มติชน

  More....มีอีก..