หน้าแรกโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
ปรัชญาโรงพยาบาล
การบริการ
สถิติที่น่าสนใจ
สุขภาพดี ดี
สมุดเยี่ยม
Down Load
ทีมงาน
Webboard
แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ประกันสังคม
บทความวิชาการ
กลุ่มงาน / ผ่าย
Link ที่อื่นๆนพ. สมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลพบุรี


นพ. วิทยา อนันตวัฒนวงศ์
นายทองสุก ศรีจำปา
นาง เนาวรัตน์ ชำนาญกิจ
นาย สมพาส ทองคำ
นาง สมพิศ รักแดน
นาง กชกร สมมัง
นาวสาว อมรรัตน์ โททะมัน
นาย วิชิต ผดุงใจ