นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 

 

บริษัทประกันที่ลงนามสัญญากับโรงพยาบาลพังงา

ให้บริการ Fax Claim

ลำดับ
ชื่อบริษัทประกัน
รูปภาพ
เว็บไซต์
1
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต http://www.muangthai.co.th
2
บริษัท ภัทรประกันภัย http://www.thai.insurancethailand.info/
3
บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.millealife.co.th
4
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด http://www.generali.co.th/
5
ประกันชีวิตนครหลวงไทย http://www.scilife.co.th
6
ไทยพาณิชย์ นิวยอกไล ประกันชีวิต http://www.scnyl.com
7
 บมจ.ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) http://www.safety.co.th
8
 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด http://www.finansalife.com/
9
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.thaiins.com
10
บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จํากัด
-
-
11
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จํากัด
-
-

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง