พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

รายงานงบทดลองโรงพยาบาลพังงา

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2563 14/05/2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2563 16/04/2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ปี 2563 17/03/2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2563 19/02/2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2563 20/01/2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ปี 2563 19/12/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2563 19/11/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2562 / หมายเหตุประกอบงบ 21/10/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 19/09/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/08/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 26/07/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 25/06/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/05/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 25/04/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 20/03/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 21/02/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 21/01/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 21/12/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2562 โรงพยาบาลพังงา 19/11/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา / หมายเหตุประกอบงบ 29/10/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 19/09/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/08/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/07/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 18/06/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 15/05/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 19/04/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/03/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 19/02/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 15/01/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 28/12/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา / หมายเหตุประกอบงบ 30/10/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 18/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 17/08/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 17/07/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 19/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/04/2560

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง