นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 

รายงานงบทดลองโรงพยาบาลพังงา

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 19/02/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 15/01/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 28/12/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา / หมายเหตุประกอบงบ 30/10/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 18/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 17/08/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 17/07/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 19/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/04/2560

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง