นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

ข่าวกิจกรรม

รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง 13 กรกฎาคม 2561

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ 2/2561 27-29 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลสีเขียว (Green & Clean Hospital 2018) 21 มิถุนายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 22 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับและร่วมรับเงินบริจาคสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 16 พฤษภาคม 2561

รณรงค์ไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 5ป 1ข 04 พฤษภาคม 2561

พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (PCC กระโสม) 26 เมษายน 2561

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่รพ.พังงา รับมอบพัดลมตั้งพื้นจาก ครอบครัวเทวนุกูล 25 เมษายน 2561

พัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานนำร่อง การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ 5 เมษายน 2561

ติดตามประเมินผลการรักษาผู้สูงอายุสมองเสื่อมในสถานบริการและที่บ้าน 20 เมษายน 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครบรอบ ๖๐ ปี โรงพยาบาลพังงา 5 เมษายน 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

เสวนาเส้นทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 23 มีนาคม 2561

โครงการ "สตรีไทย ไตสตรอง"เนื่องในวันไตโลก 2561 21 มีนาคม 2561

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรค" โรงพยาบาลพังงา 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลพังงาประกาศใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ “แผนสิมิลัน” 16 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ 9 กุมภาพันธ์ 2561

การเข้าสู่บันได ขั้นที่ 3 ของโรงพยาบาลสีเขียว (Green & Clean) 25 มกราคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการคุณภาพ เครือข่าย QLN พังงา 23-24 มกราคม 2561

บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 18 มกราคม 2561

การประเมินหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 18 มกราคม 2561

การอบรมการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล 17 มกราคม 2561

กิจกรรมวันกายภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 18 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 12 มกราคม 2561

การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ 11 มกราคม 2561

สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 11 มกราคม 2561

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่1/2561 13-15 ธันวาคม 2560

การประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพังงา 7 ธันวาคม 2560

การประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 7 ธันวาคม 2560

ผอ.รพ.พังงาร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรม "การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหาร" 28 พฤศจิกายน 2560

ฟาร์มพินพัฒน์ทุ่งคาโงก มอบไข่ไก่จำนวน 1,200 ฟอง 23 พฤศจิกายน 2560

ประชุมทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 15 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"เหลียวหลังแลหน้า สาสุขพังงา" 10 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพังงา 9 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ประสบเหตุขณะปฏิบัติงาน ณ รพ.ระนอง 8 พฤศจิกายน2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมผู้บริหารเขตสุขภาพ 11 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ จังหวัดระนอง 8 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 พฤศจิกายน 2560

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลพังงา 20 ตุลาคม 2560

พิธีฉลององค์พระพุทธเมตตา 18 ตุลาคม 2560

ผอ.รพ.พังงา มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล 3 ตุลาคม 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านระบบบริการสุขภาพเพิ่มพิเศษ และด้านการเงินการคลัง 20 กันยายน 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560

มหกรรม รวมพลคนกินนมแม่ ตำบลท้ายช้างครั้งที่ ๗ 8 สิงหาคม 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม 2560

กิจกรรม “ ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ” 27 กรกฏาคม 2560

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา 14 มิถุนายน 2560

ผอ.รพ.พังงา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการประชุม "บริหารการเงิน การคลัง สธ." 9 มิถุนายน 2560

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ 29 พ.ค. 2560

บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหน่วยเด็กวิกฤติ ( Pediatric Intensive Car Unit ) 28 เม.ย. 2560

มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพังงาและเครือข่าย 27 เม.ย. 2560

รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 25 เม.ย. 2560

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม 24 เม.ย. 2560

รับมอบเตียงผู้ป่วย 3 ไก 5 เม.ย. 2560

วันข้าราชการพลเรือน 31 มี.ค.2560

รับมอบสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 30 มี.ค.2560

ทำบุญเดือนเกิด 23 มี.ค.2560

อ้วนกลม ระทมไต 22 มี.ค.2560

ทำบุญตักบาตร ณ หอผู้ป่วยต่างๆ 22 มี.ค.2560

หลับสนิท ชีวิตมีสุข 22 มี.ค.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน อสม.กลุ่มเสี่ยง 21 มีนาคม 2560

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพังงา 17 มีนาคม 2560

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ 16 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาระบบจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 14 มีนาคม 2560

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN 8 มีนาคม 2560

ออกหน่วย พอ.สว.ชุมชน เกาะหมากน้อย 7 มีนาคม 2560

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2 พฤศจิกายน 2559

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 26 ตุลาคม 2559

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2559

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง