พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพังงา 9 ธันวาคม 2561

วันดินโลก “Be the Solution to Soli Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” 6 ธันวาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2561

พิธีรับมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา 12 พฤศจิกายน 2561

สมหวังเงินสั่งได้ สนับสนุนแจกกระเป๋าผ้าเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน 31 ตุลาคม 2561

พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run For Health 2018 28 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

โครงการ"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต" เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก 18 ตุลาคม 2561

โครงการบริจาคโลหิตของตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เนื่องในวันตำรวจ 18 ตุลาคม 2561

บริษัท เอซีพีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด มอบเครื่องมือแพทย์ 17 ตุลาคม 2561

กิจกรรม วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2561

สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๖ "จากผังพัฒนา สู่...พังงาแห่งความสุข" 14 ตุลาคม 2561

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  14 ตุลาคม 2561

พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ”  12 ตุลาคม 2561

ต้อนรับแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ 08 ตุลาคม 2561

วันมหิดล 24 กันยายน 2561

Run For Health Run With Phang-nga Hospital 2018 17 กันยายน 2561

ผอ.รพ.พังงา เป็นวิทยากรหลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน 27 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ปี 2561 22 สิงหาคม 2561

ผอ.รพ.พังงา นำเสนอ Best Practice ด้านการบริหารจัดการการเงินการคลัง 21 สิงหาคม 2561

รพ.พังงา “รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดี” การบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี 15 สิงหาคม 2561

รับมอบเครื่องมือแพทย์จากการทอดผ้าป่า วัดป่าพุทธอุทธยานเฉลิมพระเกียรติ 8 สิงหาคม 2561

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum) 23 กรกฎาคม 2561

รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง 13 กรกฎาคม 2561

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ 2/2561 27-29 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลสีเขียว (Green & Clean Hospital 2018) 21 มิถุนายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 22 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับและร่วมรับเงินบริจาคสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 16 พฤษภาคม 2561

รณรงค์ไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 5ป 1ข 04 พฤษภาคม 2561

พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (PCC กระโสม) 26 เมษายน 2561

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่รพ.พังงา รับมอบพัดลมตั้งพื้นจาก ครอบครัวเทวนุกูล 25 เมษายน 2561

พัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานนำร่อง การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ 5 เมษายน 2561

ติดตามประเมินผลการรักษาผู้สูงอายุสมองเสื่อมในสถานบริการและที่บ้าน 20 เมษายน 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครบรอบ ๖๐ ปี โรงพยาบาลพังงา 5 เมษายน 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

เสวนาเส้นทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 23 มีนาคม 2561

โครงการ "สตรีไทย ไตสตรอง"เนื่องในวันไตโลก 2561 21 มีนาคม 2561

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรค" โรงพยาบาลพังงา 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลพังงาประกาศใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ “แผนสิมิลัน” 16 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ 9 กุมภาพันธ์ 2561

การเข้าสู่บันได ขั้นที่ 3 ของโรงพยาบาลสีเขียว (Green & Clean) 25 มกราคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการคุณภาพ เครือข่าย QLN พังงา 23-24 มกราคม 2561

บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 18 มกราคม 2561

การประเมินหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 18 มกราคม 2561

การอบรมการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล 17 มกราคม 2561

กิจกรรมวันกายภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 18 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 12 มกราคม 2561

การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ 11 มกราคม 2561

สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 11 มกราคม 2561

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่1/2561 13-15 ธันวาคม 2560

การประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพังงา 7 ธันวาคม 2560

การประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 7 ธันวาคม 2560

ผอ.รพ.พังงาร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรม "การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหาร" 28 พฤศจิกายน 2560

ฟาร์มพินพัฒน์ทุ่งคาโงก มอบไข่ไก่จำนวน 1,200 ฟอง 23 พฤศจิกายน 2560

ประชุมทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 15 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"เหลียวหลังแลหน้า สาสุขพังงา" 10 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพังงา 9 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ประสบเหตุขณะปฏิบัติงาน ณ รพ.ระนอง 8 พฤศจิกายน2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมผู้บริหารเขตสุขภาพ 11 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ จังหวัดระนอง 8 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 พฤศจิกายน 2560

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลพังงา 20 ตุลาคม 2560

พิธีฉลององค์พระพุทธเมตตา 18 ตุลาคม 2560

ผอ.รพ.พังงา มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล 3 ตุลาคม 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านระบบบริการสุขภาพเพิ่มพิเศษ และด้านการเงินการคลัง 20 กันยายน 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560

มหกรรม รวมพลคนกินนมแม่ ตำบลท้ายช้างครั้งที่ ๗ 8 สิงหาคม 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม 2560

กิจกรรม “ ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ” 27 กรกฏาคม 2560

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา 14 มิถุนายน 2560

ผอ.รพ.พังงา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการประชุม "บริหารการเงิน การคลัง สธ." 9 มิถุนายน 2560

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ 29 พ.ค. 2560

บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหน่วยเด็กวิกฤติ ( Pediatric Intensive Car Unit ) 28 เม.ย. 2560

มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพังงาและเครือข่าย 27 เม.ย. 2560

รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 25 เม.ย. 2560

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม 24 เม.ย. 2560

รับมอบเตียงผู้ป่วย 3 ไก 5 เม.ย. 2560

วันข้าราชการพลเรือน 31 มี.ค.2560

รับมอบสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 30 มี.ค.2560

ทำบุญเดือนเกิด 23 มี.ค.2560

อ้วนกลม ระทมไต 22 มี.ค.2560

ทำบุญตักบาตร ณ หอผู้ป่วยต่างๆ 22 มี.ค.2560

หลับสนิท ชีวิตมีสุข 22 มี.ค.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน อสม.กลุ่มเสี่ยง 21 มีนาคม 2560

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพังงา 17 มีนาคม 2560

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ 16 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาระบบจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 14 มีนาคม 2560

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN 8 มีนาคม 2560

ออกหน่วย พอ.สว.ชุมชน เกาะหมากน้อย 7 มีนาคม 2560

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2 พฤศจิกายน 2559

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 26 ตุลาคม 2559

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2559

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง