นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 

 

               ที่อยู่ : โรงพยาบาลพังงา 436 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

               โทรศัพท์: 076-411616 , 076-412032

               โทรสาร : 076-411617

          

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง