พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม โรงพยาบาล

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา 14 มิถุนายน 2560

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ 29 พ.ค.. 2560

บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหน่วยเด็กวิกฤติ ( Pediatric Intensive Car Unit ) 28 เม.ย. 2560

มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพังงาและเครือข่าย 27 เม.ย. 2560

รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 25 เม.ย. 2560

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม 24 เม.ย. 2560

รับมอบเตียงผู้ป่วย 3 ไก 5 เม.ย. 2560

วันข้าราชการพลเรือน 31 มี.ค.2560

รับมอบสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 30 มี.ค.2560

ทำบุญเดือนเกิด 23 มี.ค.2560

อ้วนกลม ระทมไต 22 มี.ค.2560

ทำบุญตักบาตร ณ หอผู้ป่วยต่างๆ 22 มี.ค.2560

หลับสนิท ชีวิตมีสุข 22 มี.ค.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน อสม.กลุ่มเสี่ยง 21 มีนาคม 2560

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพังงา 17 มีนาคม 2560

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ 16 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาระบบจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 14 มีนาคม 2560

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN 8 มีนาคม 2560

ออกหน่วย พอ.สว.ชุมชน เกาะหมากน้อย 7 มีนาคม 2560

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2 พฤศจิกายน 2559

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 26 ตุลาคม 2559

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2559

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 18 ตุลาคม 2559

ต้อนรับ นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา 3 ตุลาคม 2559

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง