วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาและบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ได้ให้การต้อนรับแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงาน นำร่องในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ(Reimbursement) :กรณีศึกษาโรงพยาบาลพังงา (Claim Center) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2]