วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นพ.ธารางกูร ธนูกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา ประธานเปิด

อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ เขต ๑๑ โดยมี

นพ.สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี กล่าวรายงาน และมีทีมวิทยากรจาก รพ.วชิระภูเก็ต,รพ.ทุ่งสง,รพ.มหาราชนครศรี

ธรรมราช,รพ.สุราษฎร์ธานี,ทั้งกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและพยาบาลวิชาชีพ

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมนนทลี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator