วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นพ.ธารางกูร ธนูกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา ประธานเปิด

อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ เขต ๑๑ โดยมี

นพ.สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี กล่าวรายงาน และมีทีมวิทยากรจาก รพ.วชิระภูเก็ต,รพ.ทุ่งสง,รพ.มหาราชนครศรี

ธรรมราช,รพ.สุราษฎร์ธานี,ทั้งกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและพยาบาลวิชาชีพ

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมนนทลี

photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg
photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg photo32_small.jpg
photo33_small.jpg photo34_small.jpg photo35_small.jpg photo36_small.jpg
photo37_small.jpg photo38_small.jpg photo39_small.jpg photo40_small.jpg
Page: [1][2] [3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator