วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นพ.ธารางกูร ธนูกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา ประธานเปิด

อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ เขต ๑๑ โดยมี

นพ.สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี กล่าวรายงาน และมีทีมวิทยากรจาก รพ.วชิระภูเก็ต,รพ.ทุ่งสง,รพ.มหาราชนครศรี

ธรรมราช,รพ.สุราษฎร์ธานี,ทั้งกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและพยาบาลวิชาชีพ

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมนนทลี

photo41_small.jpg photo42_small.jpg photo43_small.jpg photo44_small.jpg
photo45_small.jpg photo46_small.jpg photo47_small.jpg photo48_small.jpg
photo49_small.jpg photo50_small.jpg photo51_small.jpg photo52_small.jpg
photo53_small.jpg photo54_small.jpg photo55_small.jpg photo56_small.jpg
photo57_small.jpg photo58_small.jpg photo59_small.jpg photo60_small.jpg
Page: [1] [2][3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator