วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นพ.ธารางกูร ธนูกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา ประธานเปิด

อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ เขต ๑๑ โดยมี

นพ.สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี กล่าวรายงาน และมีทีมวิทยากรจาก รพ.วชิระภูเก็ต,รพ.ทุ่งสง,รพ.มหาราชนครศรี

ธรรมราช,รพ.สุราษฎร์ธานี,ทั้งกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและพยาบาลวิชาชีพ

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมนนทลี

photo61_small.jpg photo62_small.jpg photo63_small.jpg photo64_small.jpg
photo65_small.jpg photo66_small.jpg photo67_small.jpg photo68_small.jpg
photo69_small.jpg photo70_small.jpg photo71_small.jpg photo72_small.jpg
photo73_small.jpg photo74_small.jpg photo75_small.jpg photo76_small.jpg
photo77_small.jpg photo78_small.jpg photo79_small.jpg photo80_small.jpg
Page: [1] [2] [3][4] [5]

Photo album created with Web Album Generator