วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นพ.ธารางกูร ธนูกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา ประธานเปิด

อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ เขต ๑๑ โดยมี

นพ.สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี กล่าวรายงาน และมีทีมวิทยากรจาก รพ.วชิระภูเก็ต,รพ.ทุ่งสง,รพ.มหาราชนครศรี

ธรรมราช,รพ.สุราษฎร์ธานี,ทั้งกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและพยาบาลวิชาชีพ

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมนนทลี

photo81_small.jpg photo82_small.jpg photo83_small.jpg photo84_small.jpg
Page: [1] [2] [3] [4][5]

Photo album created with Web Album Generator