วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ร่วมด้วยผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ๓๙ รูป ณ บริเวณ หน้าอาคารผู้ป่วย ๑๒๐ เตียง โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3]