วันจันทร์ ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา,ผู้บริหารโรงพยาบาลพังงา,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาและคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลระนอง ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

_1952867208167502_5806428345444859904_n_small.jpg _1952868054834084_4282748144107651072_n_small.jpg _1952868178167405_6216639628208766976_n_small.jpg _1952868111500745_3617001601610285056_n_small.jpg
_1952867258167497_4686738583355129856_n_small.jpg _1952866258167597_5229736773009014784_n_small.jpg _1952866461500910_4695488539838644224_n_small.jpg _1952866481500908_3886257989069307904_n_small.jpg
_1952866498167573_7610000832339116032_n_small.jpg _1952867421500814_7451233419167531008_n_small.jpg _1952867494834140_7652223882731978752_n_small.jpg _1952870241500532_1644438807501602816_n_small.jpg
_1952870391500517_6130905754493779968_n_small.jpg _1952869064833983_4595820417825898496_n_small.jpg _1952870718167151_4961051843833626624_n_small.jpg _1952869308167292_3117337188136648704_n_small.jpg
_1952873308166892_6508062483616366592_n_small.jpg _1952873438166879_5095002463522521088_n_small.jpg _1952872368166986_2607176377102761984_n_small.jpg _1952872391500317_8899199059382763520_n_small.jpg
Page: [1] [2][3] [4]