วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา มอบหมายให้นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพังงาและบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ได้ให้การต้อนรับและร่วมรับเงินบริจาคสมทบจาก

๑. คณะปฎิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

๒. บริษัท ท๊อปมาสด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.บริษัท ดิสทริค วัน จำกัด จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐บาท ณ ห้องประชุมดาหลา รงพยาบาลพังงา ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลพังงา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

_1735862833201275_7446827852168691712_n_small.jpg _1735862816534610_8574846054061572096_n_small.jpg _1735862806534611_702601485065650176_n_small.jpg _1735862999867925_107281823423266816_n_small.jpg
_1735863039867921_9099029456575528960_n_small.jpg _1735863076534584_639243476134789120_n_small.jpg _1735863136534578_6592022535838105600_n_small.jpg _1735863209867904_8768267638494199808_n_small.jpg
_1735863279867897_8421987442147459072_n_small.jpg _1735863343201224_8659518529688567808_n_small.jpg _1735863383201220_5200408910950825984_n_small.jpg _1735863419867883_2478490214792691712_n_small.jpg
_1735863509867874_3757019137482686464_n_small.jpg _1735863579867867_33982477030653952_n_small.jpg _1735863589867866_8920590264259575808_n_small.jpg _1735863636534528_6413148344939446272_n_small.jpg
_1735863766534515_9172597719460478976_n_small.jpg _1735863789867846_5554458479797731328_n_small.jpg _1735863846534507_8711007761569153024_n_small.jpg _1735863919867833_4783574316170084352_n_small.jpg
Page:[1] [2]

r