วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา มอบหมายให้นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพังงาและบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ได้ให้การต้อนรับและร่วมรับเงินบริจาคสมทบจาก

๑. คณะปฎิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

๒. บริษัท ท๊อปมาสด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.บริษัท ดิสทริค วัน จำกัด จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐บาท ณ ห้องประชุมดาหลา รงพยาบาลพังงา ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลพังงา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

_1735863973201161_373795311623077888_n_small.jpg _1735864106534481_3553298530711896064_n_small.jpg _1735864166534475_7590820698101121024_n_small.jpg _1735864176534474_6730926738877972480_n_small.jpg
_1735864246534467_6173677426829164544_n_small.jpg _1735864436534448_8166507991219044352_n_small.jpg
Page: [1][2]