วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพังงา เป็นประธานประชุมทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ รวมถึงประชาชนทั่วไปและชุมชน

_1529293280524899_1578443497061058033_n_small.jpg _1529293337191560_3203102073274599472_n_small.jpg _1529293490524878_257310457453818392_n_small.jpg _1529293417191552_4709090201562102469_n_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator