วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลพังงานำโดยนายแพทย์ธารางกูล ธนูกฤติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พังงาและบุคลากร รพ.พังงา ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลดารดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและรว่มประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา และร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง อ.เมือง จ.พังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3]

Photo album created with Web Album Generator