วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมิน (แพทย์อาวุโส) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจประเมินหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ ห้องประชุมดาหลา / หน่วยบริการฟอกไต โรงพยาบาลพังงา

photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg
photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg
Page: [1][2]

Photo album created with Web Album Generator