สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงฯ รอบที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ และคณะได้ให้การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพังงา อาทิ ๑.ศูนย์จัดเก็บรายได้ ๒.แพทย์แผนไทย ๓.Stroke Unit ๔.ศูนย์อุบัติเหตุ (TEA) ณ โรงพยาบาลพังงา ๕.คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster อ.เมือง จ.พังงา โดยมี นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากร รพ.พังงา ให้การต้อนรับ

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator