สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงฯ รอบที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ และคณะได้ให้การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพังงา อาทิ ๑.ศูนย์จัดเก็บรายได้ ๒.แพทย์แผนไทย ๓.Stroke Unit ๔.ศูนย์อุบัติเหตุ (TEA) ณ โรงพยาบาลพังงา ๕.คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster อ.เมือง จ.พังงา โดยมี นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากร รพ.พังงา ให้การต้อนรับ

photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg
photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg photo32_small.jpg
photo33_small.jpg photo34_small.jpg photo35_small.jpg photo36_small.jpg
photo37_small.jpg photo38_small.jpg photo39_small.jpg photo40_small.jpg
Page: [1][2] [3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator