สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงฯ รอบที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ และคณะได้ให้การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพังงา อาทิ ๑.ศูนย์จัดเก็บรายได้ ๒.แพทย์แผนไทย ๓.Stroke Unit ๔.ศูนย์อุบัติเหตุ (TEA) ณ โรงพยาบาลพังงา ๕.คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster อ.เมือง จ.พังงา โดยมี นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากร รพ.พังงา ให้การต้อนรับ

photo41_small.jpg photo42_small.jpg photo43_small.jpg photo44_small.jpg
photo45_small.jpg photo46_small.jpg photo47_small.jpg photo48_small.jpg
photo49_small.jpg photo50_small.jpg photo51_small.jpg photo52_small.jpg
photo53_small.jpg photo54_small.jpg photo55_small.jpg photo56_small.jpg
photo57_small.jpg photo58_small.jpg photo59_small.jpg photo60_small.jpg
Page: [1] [2][3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator