สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงฯ รอบที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ และคณะได้ให้การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพังงา อาทิ ๑.ศูนย์จัดเก็บรายได้ ๒.แพทย์แผนไทย ๓.Stroke Unit ๔.ศูนย์อุบัติเหตุ (TEA) ณ โรงพยาบาลพังงา ๕.คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster อ.เมือง จ.พังงา โดยมี นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากร รพ.พังงา ให้การต้อนรับ

photo81_small.jpg photo82_small.jpg photo83_small.jpg photo84_small.jpg
photo85_small.jpg photo86_small.jpg
Page: [1] [2] [3] [4][5]

Photo album created with Web Album Generator