วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์ธารางกูร ธนูกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงสิรินาฎ อาจกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (PCC กระโสม) โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (PCC กระโสม) ทั้งนี้มี นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 11 นายอำเภอตะกั่วทุ่ง บุคลากรสาธารณสุข อสม. ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4]

Photo album created with Web Album Generator