วันอังคาร ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

๑.โครงการมหกรรมคุณภาพวิชาการและงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๑๑ วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒.กิจกรรม SHA Award โครงการผสมผสานแนวคิดจิตตปัญญาในงานบริการสุขภาพ (Spiritual HA) ปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ๓.“ รางวัลนนทลี คนดีของโรงพยาบาลพังงา ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดาหลา ณ โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2]

Photo album created with Web Album Generator