วันอังคาร ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

๑.โครงการมหกรรมคุณภาพวิชาการและงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐

เขตสุขภาพที่ ๑๑ วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒.กิจกรรม SHA Award โครงการผสมผสานแนวคิดจิตตปัญญาในงานบริการสุขภาพ (Spiritual HA) ปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ๓.“ รางวัลนนทลี คนดีของโรงพยาบาลพังงา ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดาหลา ณ โรงพยาบาลพังงา

photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg
Page: [1][2]

Photo album created with Web Album Generator