วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานเรียกเก็บและจัดหารายได ้และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดาหลา โรงพยาบาลพังงา

_1780544712066420_6756826516954284032_n_small.jpg _1780544485399776_7289862675993985024_n_small.jpg _1780545328733025_1282978182391136256_n_small.jpg _1780545105399714_7031050686926159872_n_small.jpg
_1780544892066402_8844398545155915776_n_small.jpg _1780545225399702_1039330954046341120_n_small.jpg _1780545175399707_3084694092362285056_n_small.jpg _1780545042066387_8942810758601768960_n_small.jpg
_1780544498733108_7051264950504783872_n_small.jpg _1780544478733110_7885718637317718016_n_small.jpg _1780544702066421_844004809315975168_n_small.jpg _1780544638733094_5747231433974349824_n_small.jpg
_1780544988733059_6317188136912814080_n_small.jpg _1780544775399747_4157887114031136768_n_small.jpg