วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระโสภณ อตตสาโร(พระอาจารย์เขียว) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธอุทธยานเฉลิมพระเกียรติ(วัดเขาม่วง)จังหวัดพังงาจัดให้มีทอดผ้าป่าร่วมจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลพังงา โดยนายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา มอบหมายให้นายแพทย์ธารางกูร ธนูกฤติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา และบุคลากรโรงพยาบาลพังงาร่วมรับมอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ณ วัดป่าพุทธอุทธยานเฉลิมพระเกียรติ(วัดเขาม่วง)จังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลพังงา ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้

_1862940017160222_4180807039502516224_n_small.jpg _1862939983826892_2188474150153093120_n_small.jpg _1862940107160213_3860473320411496448_n_small.jpg _1862940177160206_2681801859072524288_n_small.jpg
_1862939863826904_1754625557825323008_n_small.jpg _1862939897160234_337784343013359616_n_small.jpg _1862940807160143_8144413017296076800_n_small.jpg _1862940207160203_7081714327308206080_n_small.jpg
_1862940283826862_6385573993474162688_n_small.jpg _1862940907160133_5213843268005003264_n_small.jpg _1862940460493511_2131042500306010112_n_small.jpg _1862940960493461_1169491376765665280_n_small.jpg
_1862940313826859_2959161621458452480_n_small.jpg _1862940600493497_95530745656770560_n_small.jpg _1862939927160231_5620905815754932224_n_small.jpg _1862940363826854_5934445021137731584_n_small.jpg
_1862940557160168_5022936932385030144_n_small.jpg _1862940500493507_7968031535221702656_n_small.jpg