วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาร่วมรับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องล่ะ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท จากกลุ่มญาติและเพื่อนๆกัลยาณมิตรตระกูจชูกิจและห้างหุ้นส่วน เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ ณ โรงพยาบาลพังงา ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลพังงา ขอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพีงปรารถนาทุกประการ

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg