วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพังงาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดี “สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑” จากนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโรงพยาบาลพังงา เป็น ๑ ใน ๒๓ ของหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ระดับดี จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

_1876211305833093_6984977726633410560_n_small.jpg _1876211332499757_8988791282608373760_n_small.jpg _1876211325833091_3994742673918394368_n_small.jpg _1876211462499744_7985006951077511168_n_small.jpg
_1876211492499741_5689197767151321088_n_small.jpg _1876211595833064_25168113217568768_n_small.jpg _1876211635833060_1945500514414231552_n_small.jpg _1876211765833047_5499570605936082944_n_small.jpg
_1876211805833043_7881196036755030016_n_small.jpg _1876211919166365_7487705791818891264_n_small.jpg _1876211969166360_5384680922257817600_n_small.jpg _1876212125833011_6053486842974568448_n_small.jpg
_1876212192499671_1105405791784927232_n_small.jpg