วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวล 08.30น. โรงพยาบาลพังงา โดย นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ประธานเปิดงาน ร่วมกับ น.ส.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน อสม.กลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2]

Photo album created with Web Album Generator