วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวล 08.30น. โรงพยาบาลพังงา โดย นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ประธานเปิดงาน ร่วมกับ น.ส.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน อสม.กลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg
photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg photo32_small.jpg
photo33_small.jpg photo34_small.jpg photo35_small.jpg photo36_small.jpg
Page: [1][2]

Photo album created with Web Album Generator