วันที่ 18 มกราคม 2561 งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพังงา จัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ (20 มกราคม ของทุกปี) โดยมีนายศักดิ์ชัย ระวิวรรณ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้างานกายภาพบำบัด รพ.พังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานกายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ในภาวะเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุ,การทดสอบ time up and go,ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพังงา

img_2869_small.jpg img_2870_small.jpg img_2871_small.jpg img_2872_small.jpg
img_2873_small.jpg img_2875_small.jpg