วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา มอบหมายให้ นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และพญ.สิรินาฏ พัฒนพิชัย หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา อสม. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล เนื่องในวันวิสาขบูชา มีกิจกรรมถวายธูปเทียนไร้ควัน รณรงค์อาหารถวายพระ ลด หวาน มัน เค็ม สนับสนุนความรู้เรื่องสุขภาพพระสงฆ์ และรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วัดมงคลสุทธาวาส(วัดลุ่ม) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3]