วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ด้วยจังหวัดพังงา จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดโรงพยาบาลพังงาและ

หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม

วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator