นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรม "การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหาร" ซึ่งจัดโดยชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนทักษะวิชาการและกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

_1542837905837103_3568891909833124340_n_small.jpg _1542838039170423_4761490382486617961_n_small.jpg _1542838135837080_6742715387527687614_n_small.jpg _1542838189170408_244013237076138856_n_small.jpg
_1542838285837065_1444659372176942674_n_small.jpg _1542838379170389_3274111462802621144_n_small.jpg _1542838479170379_7422749730196541912_n_small.jpg _1542838565837037_9193754956212726397_n_small.jpg
_1542838702503690_1831800167318837937_n_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator