วันนอนหลับโลก ( World Sleep Day ) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุขประจำปี ๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.โรงพยาบาลพังงา โดย นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และบุคลากร รพ.พังงา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุขประจำปี ๒๕๖๐ อาทิ การจัดนิทรรศการ,การให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญในการนอนหลับ,สุขภาพอนามัยที่ดีในการนอนและการประเมินคุณภาพการนอนหลับด้วยแบบสอบถาม PSQI เพื่อส่งเสริมการนอนหลับที่ดีสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยการนอนที่ดี ณ บริเวณด้านหน้าลิฟต์ OPD โรงพยาบาลพังงา

photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg
Page: [1][2]

Photo album created with Web Album Generator