วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงพยาบาลพังงา โดย นพ.ธารางกูร ธนูกฤติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พังงาประธานเปิดงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและจัดระบบรองรับอุบัติภัยหมู่จากสารเคมี โดยมี นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ให้การสนับสนุนวิทยากร/ครูฝึก/อุปกรณ์ ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4] [5]

Photo album created with Web Album Generator