วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00น.

นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว จึงให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางปละการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาลพังงา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน สัมภาษณ์โดยนางอุภาวรรณ พรหมรักษา นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทจังหวัดพังงา (สวท.พังงา)

_1594326773970879_1079445877_o_exposure_small.jpg _1594326527304237_120495923_n_small.jpg _1594326737304216_968894002_o_exposure_small.jpg _1594326427304247_1789525397_n_small.jpg
_1594326650637558_1607645052_o_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator