กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ได้มอบหมายให้ นพ.ธารางกูร ธนูกฤติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา ประธานพิธีเปิด โดยมีแพทย์หญิงมนฑิรา อุมาสะ ในนามกรรมการ ๕ ส. กล่าวรายงาน ร่วมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา โดยมีกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพังงา,กิจกรรม ๕ส.,Big Cleaning Day,กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียว ณ โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]