วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลพังงากิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรคโดยมีข้าราชการ,ชมรมจักรยานจังหวัดพังงา,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้อาคาร ๑๒๐ เตียง โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg