เสวนาเส้นทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล สื่อมวลชนศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดพังงา

วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ได้มอบหมายให้ น.ส.มณฑิกา แก้วทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพังงา ได้ให้การต้อนรับ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ ,นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา,คณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)และคณะสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg _0_small.jpg _1_small.jpg _2_small.jpg
_3_small.jpg _4_small.jpg _5_small.jpg _6_small.jpg
_7_small.jpg _8_small.jpg _9_small.jpg _10_small.jpg
_11_small.jpg _12_small.jpg _13_small.jpg _14_small.jpg
_15_small.jpg _16_small.jpg _17_small.jpg _18_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4]

Photo album created with Web Album Generator